News  x
24/09/2018
Software release 6.1.3 is actief

Hieronder beschrijven wij de werking van de in deze release aangekondigde aanpassingen en uitbreidingen van de functionaliteit van Absentiemanager. Gegevens in dit document, zowel tekstueel als in de afbeeldingen, zijn gebaseerd op fictieve medewerkers en bedrijven. Gelijkenis met bestaande bedrijven en personen, is gebaseerd op toeval.

Inhoud

Inhoud......................................................................................................................1

BSN verwijderd uit verzekeringsrapport.......................................................................2

HRM-dossier..............................................................................................................2

WGA-dossier..............................................................................................................2

Nieuw programma “Toewijzen dienstverleners multiple organisaties” voor Resellers en Arbodiensten..............................................................................................................2

Deze release bevat enkele kleine aanpassingen, wijzigingen en een nieuwe functionaliteit.

BSN verwijderd uit verzekeringsrapport

In het verzekeringsrapport wordt het BSN niet meer getoond. Dit in het kader van de wet op de privacy.

HRM-dossier

In het HRM dossier zijn twee velden toegevoegd. Het veld “Postcode Standplaats” en “Historische datum van werknemer”.

Het veld Postcode Standplaats wordt gebruikt voor SIVI 2017 meldingen naar arbodiensten

Het veld Historische datum van werknemer wordt gebruikt voor de historische datum in dienst van een medewerker.

WGA-dossier

Het veld Einddatum uitkering is verwijderd in het Scherm van het WGA-dossier (C821).

Omdat het veld “Type beslissing UWV" in het WGA dossier, (C821) is een “*” toegevoegd omdat dit een verplicht veld is. In de vorige versie was het verplichte veld niet herkenbaar.

De naam van een bijlage wordt getoond zodra een document is toevoegen bij het WGA-dossier (C821) . Tevens is er de mogelijkheid voor het verwijderen van het document.

Nieuw programma “Toewijzen dienstverleners multiple organisaties” voor Resellers en Arbodiensten

In Absentiemanager is een nieuw programma toegevoegd om de reseller de mogelijkheid te geven dat een persoon (dienstverlener) toegevoegd kan worden aan 1 tot meerdere organisaties. Voorheen was dit een actie die bij elk bedrijf moest plaatsvinden. Resellers kunnen, indien gewenst, meer uitleg krijgen. Het menu is te bereiken via:

Menu=> Beheer => Dienstverleners/Managers => Toewijzen begeleiders meerdere bedrijven

Het werkt gelijk aan “Toewijzen begeleiders/managers en vervolgens en kan je 1 of meerdere afdelingen selecteren. Nu kan dat op bedrijven niveau. 

...
version 6.1.3
 
 
 
 
Company Code  
User Name  
Password  
   
First login / Reset password
 
 
   x
 
You have not enabled JavaScript in your "browser", the application will not work correctly.

DEFAULT